Området

Sønder Fjand er et sommerhusområde, der blev udstykket i 1970.


Indtil da havde det været sandet landbrugsområde, helt tilbage siden middelalderen. Syd for landevejen udgravede Ringkjøbing Museum  en vikingelandsby, inden markerne blev hjemsted for feriehusene i Fjand Strand.


Nord for landevejen hæver landskabet sig i en blid morænebakke med frugtbar jord. På toppen af denne bakke er der fundet en jernaldergrav. Der har altså boet landmænd og fiskere på denne barske egn i mange århundreder.


Mellem Sdr. Fjand sommerhusområde og Husby Klitplantage er der endnu åbne marker og et hedeareal på 8,5 ha. Man kan gå ad en sti syd for Illeborgvej 42 mod vest over heden og gennem plantagen ud til Vesterhavet. Dette areal, som kaldes atlantisk hede på grund af de mange plantearter, har ikke været dyrket i mange hundrede år.


Inden sommerhusområdet blev bevokset med fyr og gran, var der vidt udsyn til alle sider. Man kunne blandt andet se klitrækken, som i 1970erne var langt højere, og Sønder Nissum Kirke lå frit i landskabet.


Se luftfoto her.