Nyheder 12 stk. 149 meter høje 3,3 MW mølle!!!!!Kære grundejerforeninger (Sdr. Fjand-, Vester Husby-, Nørhede Øst-, Nørhede Vest-, Helmklit-, Hagevej-)!


 


Vi sender jer hermed en invitation til stiftende generalforsamling i foreningen ”NORDØST FOR HUSBY”. 


 Lørdag d. 7.maj 2016 kl. 10.00 på ”Den gamle Skole” i Sønder Nissum.


Det er i disse uger tiden for afholdelse af generalforsamlinger i jeres grundejerforeninger, og vi vil derfor bede jer om at informere jeres medlemmer om den forening, som vi i lokalgruppen ”Nordøst for Husby” danner med henblik på at stoppe Holstebro Kommunes vindmølleplan for vores område.


Kommunens plan for engene mellem Husby og Sdr. Nissum er opsættelse af 12 stk. 149 meter høje 3,3 MW møller. Som I ved har vi i lokalgruppen ”Nordøst for Husby” siden 2011 arbejdet imod denne plan. Vi er nu der i processen, at vi skal danne en klageberettiget forening for at kunne klage til Natur- og miljøklagenævnet over kommunens beslutning. Vi forudser, at vi skal købe juridisk bistand i denne forbindelse – og kontingentet til foreningen skal bl.a. dække denne udgift.


 


Foreningens formål er at arbejde for, at der IKKE opstilles vindmøller i området nordøst for Husby.


  
 


Vi håber, jeres medlemmer får denne invitation (se vedhæftning). Hvis jeres generalforsamling ligger efter den 7/5, vil vi bede jer om på jeres hjemmeside eller via mail at informere jeres medlemmer. Hvis de er forhindrede i at møde op den 7/5, er de meget velkomne til at melde sig ind i foreningen ved at kontakte undertegnede.


 


Venlig hilsen – på lokalgruppens vegne – Marianne Bentsen be@hogym.dk