Generalforsamling 2019

Referat fra ordinær generalforsamling i Sønder Fjand Grundejerforening lørdag d.18.05.2019

 

Velkomst til de 25 deltagere, der var mødt frem og derefter fællessang ”Kom maj du søde milde”

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Morten Ditlev Jensen, Sdr. Fjandvej nr. 62, der konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt/lovligt indkaldt (via mail d. 19.04.2019) i henhold til vedtægterne.

 Referent: Kirsten Repsdorph

 • Fremlæggelse af årsberetningen:

Karsten Sittrup Jeppesen, fremlagde årsberetningen, da formanden Björn Sigurdjonsson var forhindret i at deltage.

 1. Hundeskov: Der er isat en låge i det indhegnede areal ved Illeborgvej, således at arealet kan  bruges  som hundeskov. Bestyrelsen havde ikke kendskab til Naturstyrelsens plan, som er affødt af klager over løse hunde i plantagen. Karsten læste svar fra skovfoged Chr. Hollesen højt om begrundelsen for en hundeskov. Bestyrelsen vil holde øje med trafik og slid på Illeborgvej.
 2. Tyverier: Igen kan vi kun opfordre til at holde øje med, hvad der foregår i området.
 3. Vejr: Der har ikke været problemer med oversvømmelser o.l. Grøfterne er generelt i god stand og stierne ryddet/farbare. Nomi4 har sendt en enkelt opfordring til beskæring af udhængende grene.
 4. Der er nu lagt lyslederkabel ud til hele området.
 5. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet, som har været uændret i mange år, forhøjes fra de nuværende 300 kr. til 500 kr. årligt.
 6. Bestyrelsen efterlyser nye medlemmer til bestyrelsen.
 7. Nyt fra området: Havvindmølleparken ud for Thorsminde forudses at skabe behov for mange nye arbejdspladser til området.

                      Cykelstien langs Klitvej mellem Husby og Bjerghuse er endnu engang udskudt til tidligst sommeren 2020. Per (Gårdbutikken) fortalte om arbejdsgruppen vedr. cykelstien og dens forløb. Stien er opmålt og planlagt ledt uden om kirkedige og Ertebøllekulturvej. Vedr. veje, så er Bundgårdvej /Illeborgvej også privat fællesvej.

                       Beretningen blev godkendt.

 • Kassereren forelægger det reviderede regnskab:

Regninger på 14.000 kr. er skubbet til 2019. Grøfterne skal nu graves hvert år, da området ellers vil stå under vand. Alternativet er kloakering. I år har der været underskud. Ifølge Per (Gårdbutikken) ligger Fjand delvis oven på et brunkulsleje, der forklarer den høje grundvandstand. Der var spørgsmål til grøftegravning og græsslåning, om der kan være billigere løsninger evt. ved underføring.

 • Kontingentforhøjelsen fra 300 kr. til 500 kr. blev vedtaget.
 • Indkomne Forslag: Ingen forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor:

Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen og en suppleant og en revisor.

Den ny bestyrelse er:

Morten Ditlev Jensen, Sdr.Fjandvej 62 - nyvalgt

Georg Naeve, Illeborgvej 4 - nyvalgt

Karsten Sittrup Jeppesen, Illeborgvej 41 - kasserer

Kirsten Repsdorph, Illeborgvej 42 - formand

Torben Rindsig, Fjand Strand 40 - repræsentant for Fjand Strand

Viggo Petersen, Illeborgvej 21 - ny suppleant

Mogens Dahl Pallesen, Illeborgvej 37 - suppleant

                       Mikael Nordstrøm, Illeborgvej 54 - ny revisor

Persondata: Mette Jørgensen, Illeborgvej 18, sender det materiale, som hendes forening bruger, til Sønder Fjand Grundejerforening til hjælp og orientering.

 

Ref.: KirstenRepsdorph, Illeborgvej 42

 

Efter generalforsamlingen fortalte Inger Bertelsen, Sdr. Nissum, tidligere Sdr. Fjand, om sin far, Aage Bertelsens bog Oktober 43, der handler om jødernes flugt til Sverige og hendes forældres medvirken dertil i Lyngbygruppen.

 

 

Nye bestyrelsesmedlemmer:

Morten Ditlev Jensen, Sdr.Fjandvej 62,

Mob. 22 85 70 15

Mail:   mdj@jndata.dk

 

Georg Naeve, Illeborgvej 4,

Mob. 42 63 63 08

Mail:  gnaeve@hotmail.com

 

Viggo Petersen, Illeborgvej 21 (suppleant)

Mob.  22 60 10 27

Mail:  viggo.petersen@ishoejby.dk

ANY QUESTIONS ?

Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae dui velitw escillum dolore fuwnulla pariatur excpteur cupidta proiden perscais eiusmo tempora incidunt labore scelerisque eget fringilla non nulla magnas.


Noluptae accuantium dolremque lauantium aperiam eaqueuae inventore architecs vitawdicne sunt explicabo. Nemo ipsam voluptem voluptas architecs lauantium accuantium noluptae inventore voluptas dolremque nemo explicabo vitawdicne sunt aperiam eaqueuae voluptem ipsam inventore architeos vitawdne explicabo. Nemo ipsam voluptae voluptas aspernatur explicao neoipsam nesciun quisuam.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.http://support.yourwebsite.com


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt.


 1. Neque a quisuam dolorem consecteur veltsequa launtium.
 2. Periam eaqeuae architeos vitawdicne explicabo.
 3. Cuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore.


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra eaqeuae inventore architeos vitawdicn explicabo. Noluptae accuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore architecs viawdicne explicabo voluptem voluptas aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Nsuspendisse suscipit nulla dui lacinia tellus consectetuer sem sed erat nec elit vehicula erat quam eros non explicabo tempor eget  ratione voluptem sequi condimentum conseqntur nesciunt.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra eaqeuae inventore architeos vitawdicn explicabo. Noluptae accuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore architecs viawdicne explicabo voluptem voluptas aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.

Bliv vores ven

Find vores Facebookside:

Sdr. Fjand grundejerforening

Copyright © All Rights Reserved