Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Sønder Fjand Grundejerforening

lørdag d. 28. april 2018 kl. 10

i Fjand Gårdbutik, Klitvej 49


Dagsorden

Kl. 10.00- 10:30 Smagsprøver fra Vedersø Vildt


Kl. 10:30 – 12:00:


1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden forelægger årsberetningen.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af næste års kontingent, grøfte- og vejbidrag.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

8. Evt.

Vi afslutter med foredrag fra Strandgården Museum og derefter fællessang.


I bestyrelsen er Björn M. Sigurjónsson formand, Illeborgvej 23.

Kirsten Repsdorph referant, Illeborgvej 42 og Mikael Nordstrøm kassér, Illeborgvej 54 er begge på valg i år og modtager genvalg.

Karsten Sittrup Jeppesen og Torben Rindsig, Fjand Strand 40.

Suppleanter er Mogens Dahl Pallesen, Illeborgvej 37, og Solveig Hansen, Sdr. Fjandvej 5 der er på valg og genopstiller. Revisor er Paul Madsen, Illeborgvej 43 og genopstiller.


Foreningen giver kaffe med brød. Vel mødt.


Siden sidst: Endnu et vejrmæssigt fredeligt år i vores område uden storme,  dog har det været vådt og usædvanlig koldt i vintermånederne. Vejene har derfor behov for slidlag efter skiftevis regn, slud og frost. Grøfter er generelt set i god stand og ligeledes er stierne ryddede og farbare.

Men det er stadig vigtigt, at de enkelte grundejere tilser deres grøfter, så de holdes fri for nedfaldne grene o.l.

Det er stadig muligt at få leveret grus til vedligeholdelse af stikvejene ved henvendelse til kassereren Mikael Nordstrom.

Der har ikke været den store epidemi af indbrud, man opfordrer naboer til at holde øje med hinandens ejendomme og evt. anvende nabovagten (www.nabohjælp.dk). Vores hjemmeside www.soenderfjand.dk er opdateret og vil på længere sigt kunne udvikles til kommunikation til og fra medlemmerne.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Björn M. Sigurjónsson, Illeborgvej 23, tel. 25170957


bjorn.m.sigurjonsson@gmail.comReferat fra generalforsamling 2018


Velkomst – hvorefter Mikael indledte mødet med 2 numre på jagthorn bla “Krondyrets død” – da vi senere både skulle høre om krondyret samt smage på lækre produkter fra Vedersø Vildt. Tak til Maj-brit og Per fra Fjand Gårdbutik samt Vedersø Vildt


Dagsorden:

1)Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Michael Bramsen som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt/lovligt indkaldt (via mail d 27.03.2018) i forhold til vedtægterne

Referent: Else Kibsgaard – ikke medlem af bestyrelsen

2)Formanden forelægger årsberetningen:

Et vejrmæssigt fredeligt år uden storme – dog vådt og koldt, så vejene har behov for et nyt slidlag

Grøfterne er generelt i god stand og stierne ryddet/farbare

Mindre bunker af grus til vedligehold af stikveje kan leveres ved henvendelse til kassereren Mikael Nordstrom

Der har ikke været mange indbrud I området – opfordring til at holde øje med hinandens ejendomme samt evt anvende www.nabohjælp.dk

Hjemmesiden www.soenderfjand.dk er opdateret og vil på sigt kunne udvikles til kommunikation til/fra medlemmerne. Der har været enkelte problemer ved anvendelse af google – hvor der dukker en ældre hjemmeside op.

Kommunen har startet et klyngesamarbejde op mellem Staby, Madum, Sdr Nissum, Thorsminde og Husby  – I den forbindelse afholdes der et møde vedr erhvervsklyngesamarbejde i Fjand Gårdbutik d 07.05.2018

Den kommende cykelsti mellem Thorsminde og Husby er projekteret og forhåbenligt klar til sommeren 2019

Via samarbejde mellem frivillige foreninger er der etableret en vandresti fra  Helm Klink Havn til Vesterhavet – 16 km bla via Illeborgvej og gennem Klitplantagen

Fibernet via RAH: Sdr Fjand har nået målet i  forhold til antal tilmeldte, hvorimod det kniber med de øvrige områder. Formanden har foreslået RAH at forlænge fristen for tilmelding/kampagnen til 01.06.2018 – så generalforsamlingerne I de respektive grundejerforeninger er afholdt – men har ikke fået svar retur.

Tak for godt fremmøde 

Spørgsmål:

Kloakering? – Det er ikke med i den nye 5 årige kommuneplan og Nørhede-området kommer først – så det kan tidligst blive om 5 år, måske 10 år.

Beretning godkendt

3)Kassereren forelægger det reviderede regnskab:

Regnskabet blev gennemgået – er afstemt og underskrevet.

Overskud: 576,67 kr. Kassebeholdning: 12883,35 kr

Det forventes at udgifterne til grøfter og veje fremadrettet vil være stigende – da der ikke som tidligere kan sprænges enkelte/hverandet år over.

Besparelse på porto fremadrettet – da der primært benyttes mail. Husk at give besked ved ændring af mailadresse til bestyrelsen

Regnskabet godkendt

4)Fastsættelse af næste års kontingent, grøfte- og vejbidrag:

Nuværende niveau/kontingent fastholdes I det  kommende år – der kan forventes en stigning næste år5)Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag – dog et par henvendelser til formanden angående kørsel med gravemaskine/larvefødder på grunde i forbindelse med grøfteoprensning – drøftes under evt.

6)Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor:

I bestyrelsen er Bjørn M. Sigurjónsson, Illeborgvej 23 –  formand

På valg: Kirsten Repsdorph, Illeborgvej 42 – referent: genvalgt

På valg: Mikael Nordstrøm, Illeborgvej 54 – kasserer: genvalgt

Karsten Sittrup Jeppesen, Illeborgvej 41

Torben Rindsig, Fjand Strand 40

På valg: suppleant Mogens Dahl Pallesen, Illeborgvej 37: genvalgt

På valg: suppleant Solveig Hansen, Sdr Fjandvej 5: genvalgt

På valg: revisor Paul Madsen, Illeborgvej 43: genvalgt

7)Evt.

Regulativet vedr grøfter/veje trænger til opdatering

Drøftelse af kørsel på private arealer i forbindelse med grøfteoprensning – der opfordres til at rette henvendelse til bestyrelsen såfremt det er et problem – derudover tages “ruteplanlægningen” op med entreprenøren

Underføringerne blokeres såfremt grøfterne bliver for dybe – så der renses kun med “trådkurven”

Holstebro Kommune står for vedligeholdelsen af grøft langs og selve asfalten på Sdr Fjandvej. I forbindelse med grøfteoprensning er der oprenset “affald” mm på privat mark, derudover er asfalten i svinget er beskadiget – Mikael tager kontakt til Finn Simonsen/entreprenør samt Miljø og Teknik, Holstebro Kommune

Dejligt med nyt grus på Illeborgvej – en kraftig opfordring til at sænke farten – opsætning af skilte drøftet – evt søge kommunen op opsætning af “30 km skilt” midtvejs

Grus til stikveje – forsat muligt – dog ikke ubegrænsede mængder

Bestyrelsen opfordres til at tage kontakt til grundejere – som har alt for rodede/“trælse” grunde at se på.

Officiel indvielse af vandreruten på 16 km fra Helm Klink Havn, gennem området, bag om badesøen og til havet d 09.05.2018 med festivitas, kaffe og kage hos Fjand Gårdbutik. En spændende rute – officiel EU rute - markeret med grønne stolper, dog røde i skoven. Der er en artikel vedr. ruten i magasinet “Vestkysten”.

Gennem klyngesamarbejdet (Madum, Staby, Husby, Sdr Nissum og Thorsminde) vil der være et samarbejde/koordinering af arrangementer i området


                                                                                                                     Ref.: Else Kibsgaard, Illeborgvej 48


Foredrag ved Eigil – Strandgården Museum: Krondyr ved Vestkysten - Historisk gennemgang samt info om krondyr og bestanden. Opfordring til at besøge Grærup Langsø v. Oksbøl, et fredet område med en stor bestand af krondyr som er dagaktive – ligeledes på Vind Hede.

ANY QUESTIONS ?

Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae dui velitw escillum dolore fuwnulla pariatur excpteur cupidta proiden perscais eiusmo tempora incidunt labore scelerisque eget fringilla non nulla magnas.


Noluptae accuantium dolremque lauantium aperiam eaqueuae inventore architecs vitawdicne sunt explicabo. Nemo ipsam voluptem voluptas architecs lauantium accuantium noluptae inventore voluptas dolremque nemo explicabo vitawdicne sunt aperiam eaqueuae voluptem ipsam inventore architeos vitawdne explicabo. Nemo ipsam voluptae voluptas aspernatur explicao neoipsam nesciun quisuam.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.http://support.yourwebsite.com


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt.


  1. Neque a quisuam dolorem consecteur veltsequa launtium.
  2. Periam eaqeuae architeos vitawdicne explicabo.
  3. Cuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore.


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra eaqeuae inventore architeos vitawdicn explicabo. Noluptae accuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore architecs viawdicne explicabo voluptem voluptas aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Nsuspendisse suscipit nulla dui lacinia tellus consectetuer sem sed erat nec elit vehicula erat quam eros non explicabo tempor eget  ratione voluptem sequi condimentum conseqntur nesciunt.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra eaqeuae inventore architeos vitawdicn explicabo. Noluptae accuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore architecs viawdicne explicabo voluptem voluptas aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.

Bliv vores ven

Find vores Facebookside:

Sdr. Fjand grundejerforening

Copyright © All Rights Reserved