Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling i

Sønder Fjand Grundejerforening

13. maj 2017 i Fjand Gårdbutik

 

Mange deltagere – der måtte dækkes op til ekstra personer!

 

1. Valg af dirigent og referent

Mikael Bramsen valgt til dirigent, Niels Stoktoft Overgaard referent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

 

2. Formanden forelægger årsberetningen

Endnu et stille og fredeligt år. Foreningens primære formål er at passe Illeborgvej, stier og grøfterne. Illeborgvej er i en stand, som vi kan være tjent med, efter nogle huller er udbedret. Stierne på tværs i området er vedligeholdt af bestyrelsen med hjælp fra andre, så gå endelig på dem. Hvis der er problemer, så kontakt bestyrelsen, eventuelt via hjemmesiden www.soenderfjand.dk. Grøfterne renses op hvert år, men hvis der falder øldåse eller andre ting ned, så skal grundejeren selv samle op, sådan at vandet kan strømme frit. Ved Illeborgvej 15 på grænsen til Fjand Strand var der problemer med tilgroninger, sådan at der måtte stilles en dykpumpe op for at holde vandet væk. Det skulle være ordnet nu. Formanden mente heller ikke, der har været indbrud, men flere deltagere kunne berette om indbrud, navnlig i skure. Derefter opfordrede formanden til at holde øje og orientere sig med naboerne. Bestyrelsen har holdt tre møder, og det skal måske sættes op til fire, så det bliver kvartalsvis. Fjand Strand har en fast repræsentant i bestyrelsen, og det er en god idé med gensidig kontakt. Indkaldelser til generalforsamlinger og andet kan med fordel og portobesparelser sendes ud på mail, så bestyrelsen samler på medlemmernes mailadresser. De kan sendes til kasserer Mikael Nordstrøm. Stadig er det de fleste indkaldelser, der udsendes pr. post.

Der blev spurgt, hvor mange huse der er bygget i Fjand Strand, og tallet ligger på cirka 30. Der blev bygget i fjor, og der skal også bygges i år. Tømreren, som ejer området, bygger, efterhånden som der sælges huse.

Beretningen godkendt.

 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Udgiften til vedligeholdelse af grøfter er ikke steget synderligt gennem årene. Vi får ingen renter af kassebeholdning. Der er overskud i år. Foreningen har en rigtig god, solid økonomi.

Regnskabet godkendt.

 

4. Fastsættelse af næste års kontingent, grøfte- og vejbidrag.

Uændret betaling.

 

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

Genvalg til Björn Sigurjónsson, Illeborgvej 23, mens Lasse Bo Hansen, Sdr. Fjandvej 52, ikke genopstillede. I stedet valgtes Karsten Sittrup Jeppesen, Illeborgvej 41. Genvalg til Mogens Dahl Pallesen som suppleant og nyvalg til Solveig Hansen i stedet for Inger Berthelsen, der er fraflyttet området. Genvalg til revisor Paul Madsen.

 

7. Evt.

Christian Filskov fortalte om planten glansbladet hæg, som skovvæsenet tidligere har plantet, men som i dag er en uønsket art. Filskov plantede den selv i sin tid på sin egen grund, men bekæmper den nu og opfordrer andre til at gøre det samme. Han har blandt andet set den i nærheden af Illeborgvej 49 og Sdr. Fjandvej 62, men den findes givetvis mange steder.

Et medlem spurgte til status omkring eventuel kloakering? Formanden oplyste, at der er fred og ro. Kommunen har ikke givet lyd fra sig det seneste år. Andre kunne supplere med, at der nok går 7-10 år, før kloakering eventuelt kommer på tale.

Mikael Bramsen nævnte den lokale gruppe, der beskæftiger sig med planerne om at opstille 12-15 kæmpemæssige vindmøller på engene ved Husby.

Et andet medlem spurgte til fældningerne i plantagen ved Illeborgvej. Formanden oplyste, at klitplantagen har fået EU-tilskud til at pleje arealerne. Nogle af træerne havde udlevet deres tid. Flisen fra fældningerne er kørt til Herning Varmeværk. Der er i stedet plantet 11.000 eg og bøg. Det er meningen at opsætte dyrehegn for at beskytte de små, nye planter, men det bliver ikke nogen hundeskov. Der er tale om en fornyelse af plantagen, som skal gøre den mere løvskovsagtig, lysere og mindre brandfarlig.

 

/ Referat ved Niels Stoktoft Overgaard

ANY QUESTIONS ?

Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae dui velitw escillum dolore fuwnulla pariatur excpteur cupidta proiden perscais eiusmo tempora incidunt labore scelerisque eget fringilla non nulla magnas.


Noluptae accuantium dolremque lauantium aperiam eaqueuae inventore architecs vitawdicne sunt explicabo. Nemo ipsam voluptem voluptas architecs lauantium accuantium noluptae inventore voluptas dolremque nemo explicabo vitawdicne sunt aperiam eaqueuae voluptem ipsam inventore architeos vitawdne explicabo. Nemo ipsam voluptae voluptas aspernatur explicao neoipsam nesciun quisuam.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.http://support.yourwebsite.com


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt.


  1. Neque a quisuam dolorem consecteur veltsequa launtium.
  2. Periam eaqeuae architeos vitawdicne explicabo.
  3. Cuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore.


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra eaqeuae inventore architeos vitawdicn explicabo. Noluptae accuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore architecs viawdicne explicabo voluptem voluptas aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Nsuspendisse suscipit nulla dui lacinia tellus consectetuer sem sed erat nec elit vehicula erat quam eros non explicabo tempor eget  ratione voluptem sequi condimentum conseqntur nesciunt.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra eaqeuae inventore architeos vitawdicn explicabo. Noluptae accuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore architecs viawdicne explicabo voluptem voluptas aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.

Bliv vores ven

Find vores Facebookside:

Sdr. Fjand grundejerforening

Copyright © All Rights Reserved